Regulamin

 

Wszystkie zamówienia fotograficzne przyjmowane przez serwis www.dobre-foto.pl realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

1

Zasady funkcjonowania

Serwis internetowy www.dobre-foto.pl obsługiwany jest przez firmę Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat, będącą jego właścicielem:

Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat 
56-120 Brzeg Dolny 
ul. Rynek 11/2
NIP 9880145674 

Firma Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat wykonuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług objętych regulaminem. Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej 
www.dobre-foto.pl. Usługi obejmują wykonywanie zdjęć na papierze fotograficznym firmy Kodak oraz foto prezentów, kalendarzy i powiększeń na materiałach własnych Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat. Usługi serwisu www.dobre-foto.pl polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych celem wykonania usług - na warunkach określonych przez Użytkownika - i ich przekazaniu do Punktu Odbioru lub odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi www.dobre-foto.pl mają charakter odpłatny.

2

Użytkownik

Użytkownikiem serwisu internetowego www.dobre-foto.pl jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która zarejestrowała się jako Użytkownik systemu. Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy www.dobre-foto.pl oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych. Zarejestrowanie się w serwisie jest równoważne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisu oraz informacji handlowych i marketingowych. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, nie bierze jednak odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

3

Zamawianie

Serwis www.dobre-foto.pl umożliwia zamawianie zdjęć, foto prezentów, kalendarzy, powiększeń itp. określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu. 

Zlecenie wykonania usługi należy złożyć w następujący sposób:

 • Zarejestrować się na stronie internetowej www.dobre-foto.pl przy użyciu e-mail'a i hasła.
 • Po otrzymaniu, na podany przy rejestracji adres e-mail, linku aktywacyjnego dokonać aktywacji konta klikając na przesłany link.
 • Po aktywacji konta, należy się zalogować. Dzięki zalogowaniu będą mogli Państwo złożyć zamówienie.
 • Pliki cyfrowe przesłane do laboratorium powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (uniknięcie "obciętych głów"). Szczegółowych informacji prosimy szukać na stronie http://www.dobre-foto.pl/kadrowanie-i-proporcje-zdjec.html
   
 • Zdjęcia i inne usługi wykonywane są wyłącznie z plików zapisanych w formacie JPG lub TIFF.
 • Potwierdzenie zamówienia jest automatycznie generowane przez serwis www.dobre-foto.pl i wysyłane na adres e-mail Zleceniodawcy.  

Zamówienia realizujemy w przeciągu 1-2 dni roboczych.

4

Warunki realizacji zleceń

Wszystkie zamówienia wykonywane są z najwyższą starannością i w możliwie najkrótszym terminie. 

Użytkownik zlecający wykonanie usługi jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usługi. Laboratorium ingeruje w przesłane pliki cyfrowe, gdy wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej.

W przypadku kiedy życzą sobie Państwo korekty i kadrowania wykonanej przez laboratorium prosimy o taką informację telefonicznie.  

5

Warunki dostawy

Zamówione usługi i towary dostarczane są do wybranego przez Zamawiającego Punktu Odbioru lub wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym lub paczką pobraniową, bądź przesyłką kurierską pod wskazany przez Zamawiającego adres. Koszty dostawy, doliczone do wartości zamówienia, pokrywane są przez Zamawiającego. Sposób dostawy Zamawiający wybiera przy składaniu zamówienia.

6

Formy płatności

Dostępne są następujące formy płatności:

 • Gotówką: w przypadku odbioru zamówienia w wybranym Punkcie Odbioru, przy odbiorze przesyłki pocztowej za pobraniem lub kurierskiej za pobraniem.
 • Przelewem: tylko w przypadku wysyłki zamówienia drogą pocztową lub kurierem.

7

Cennik

Zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.dobre-foto.pl.
W przypadku zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Zamawiający płaci za wykonanie usługi oraz za transfer do punktu. Jeśli zlecenie jest wysyłane za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres podany przez Zamawiającego, to całkowita cena usługi składa się z opłaty za usługę fotograficzną i za przesyłkę.

8

Rezygnacja z realizacji zlecenia

Użytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu złożenia zamówienia, odstąpić od umowy wysyłając e-mail za potwierdzeniem odbioru z informacją, które zamówienie ma zostać anulowane. Może to zrobić także telefonicznie 0 509 577 940   Po w/w czasie rezygnacja z realizacji zlecenia jest niemożliwa z uwagi na charakter świadczonej usługi.

9

Reklamacje

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z naszym laboratorium telefonicznie 0 509 577 940 pn-pt 10:00-17:00) lub za pośrednictwem e-mail zamowienia@dobre-foto.pl bądź listownie w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Konieczne jest wówczas odesłanie reklamowanych zdjęć, foto prezentów, kalendarzy itp. na własny koszt przesyłką pocztową (w przypadku, gdy zamówienie było dostarczone do klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera), na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu, lub bezpłatnie poprzez Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostało uprzednio odebrane. W przypadku wysłania przesyłki reklamacyjnej jakąkolwiek inną drogą, np. przesyłką kurierską, zwracany jest wyłącznie koszt, na jaki opiewałaby w takim przypadku przesyłka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamówienie było dostarczone przesyłką pocztową, koszty przesyłki pokrywa Użytkownik. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia.

W przypadku przesyłek pocztowych lub kurierskich, jeśli opakowanie jest uszkodzone, bądź istnieje podejrzenie, że zawiera uszkodzone produkty (np. rozbity foto kubek) należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporządzić protokół szkody, nie przyjmując przesyłki. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

Zleceniodawca może zażądać zwrotu uiszczonej przez niego zapłaty, zgodnej z naliczoną kwotą zamówienia w sytuacji, gdy złożone zamówienie nie zostanie zrealizowane przez laboratorium, mimo otrzymania przez Zleceniodawcę informacji drogą mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku gdy Zleceniodawca zapłaci więcej za zamówienie niż wynosiła naliczona kwota zamówienia lub zapłaci dwukrotnie kwotę za to samo zamówienie, po zgłoszeniu tego faktu przez Zleceniodawcę, różnica zostanie zwrócona Zleceniodawcy. 
Każdy z wymienionych wyżej zwrotów zapłaty odbędzie się tym samym sposobem płatności, którym Zleceniodawca zapłacił za zamówienie.
Reklamacje nie są uwzględniane bez uzasadnionej przyczyny.

10

Prawa autorskie

Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat w przestrzeganiu prawa autorskiego zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego. Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat przyjmuje, że Zamawiający posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Jeśli prawa autorskie osób trzecich zostaną naruszone, całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Jest on zobowiązany do zwolnienia Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat w związku z dochodzeniem prawnym.

11

Wyłączenia

Przedmiotem usługi nie mogą być zdjęcia zawierające treści, które powszechnie uznawane są za:

 • obelżywe, zniesławiające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste osób trzecich, w tym prawa autorskie i im pokrewne,
 • przedstawiające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji bądź pornografii,
 • treści sprzeczne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami.

Z powyższych powodów Studio Fotografii Cyfrowej Jacek Palat może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść zamówienia. Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Użytkownika, jako niepodlegającego realizacji.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Polecamy
KUBEK BIAŁY
20,00 zł
Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (błyszczący)0,39 PLN
9x13 (Matowy)0,39 PLN
10x15 (błyszczący)0,39 PLN
10x15 (Matowy)0,39 PLN
13x18 (błyszczący)0,89 PLN
13x18 (Matowy)0,89 PLN
15x21 (błyszczący)0,99 PLN
15x21 (Matowy)0,99 PLN
20x30 (błyszczący)4,00 PLN
20x30 (Matowy)4,00 PLN

Zobacz pełny cennik.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero